Bakanlıkların önümüzdeki dört yıl için tasarruf tedbirleri pek çok hedef için ‘risk’ sayıldı: İtibardan değil kamudan tasarruf

Ulaştırma Bakanlığı’nın stratejik planında “Ödenek temininde sıkıntılar yaşanması nedeniyle işlerin gerçekleştirilememesi veya önemli gecikmeler yaşanması” riskine yer verildi. Riskin açıklamasında da bu durum tedbirlerle ilişkilendirilerek “Tasarruf tedbirleri kapsamında ödenek bekletilmesi ve ödeneklere onay çıkmaması” dendi.

BÜTÇE KISITLAMASI

Ticaret Bakanlığı’nın stratejik planında da “Bütçe kısıtlamaları ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde yeterli eğitim olanaklarının sağlanamaması” ifadelerine yer verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın stratejik planında “Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak” hedefi için “Aktif yaşam merkezi projelerinin bütçe kısıtı nedeniyle hizmete açılamaması” riskine yer verildi. Bu riskin açıklamasında da “Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bazı aktif yaşam merkezi projelerine bütçe kısıtı nedeniyle yatırım programlarında yer verilmemesi” dendi. Planda “yatırım programlarında yer verilecek projelerin hizmet ihtiyaçlarına göre önceliklendirilmesi ve aktif yaşam merkezi projelerine bütçeden daha fazla kaynak ayrılması” istendi.

ÖDENEK TEMİN EDİLMEDİ

İçişleri Bakanlığı’nın stratejik planında da “Hizmetiçi eğitim sürekli ve uzaktan eğitim yaklaşımı ile etkinleştirilecek, personelin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunularak kurumsal aidiyet ve kültür geliştirilecektir” hedefi için ödenek yetersizliği riski olduğu belirtilerek riskin açıklamasında yine tasarruf tedbirleri kaynaklı kısıtlamalara işaret edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın stratejik planında da kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla verilen “Sosyal ve fiziki imkânların geliştirilmesi” hedefinin altında, “Tasarruf tedbirlerinden dolayı planlanan hizmetlere ilişkin gerekli ödeneğin temin edilememesi” tespiti “risk” olarak yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x